Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1 Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики

2.1 Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до роботи.

2.3. Уважно вислухайте вчителя і отримайте завдання.

2.4. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись в їх справності:

– хвостовики стамесок і доліт повинні бути щільно насадженими на ручки;

– ручки стамесок і доліт для запобігання розколювання повинні бути стиснуті металевими кільцями;

– леза доліт і стамесок не повинні мати задирок, тріщин і вм'ятин.

2.5. Надійно закріпіть оброблювану заготовку притискними гвинтами верстака.

2.6. Розпочинаєте роботу після дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1 Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики доручив вчитель.

3.2. Використовуй справний, добре налагоджений

інструмент.

3.3. Використовуйте інструмент за призначенням.

3.4. Передавати інструмент з рук у руки необхідно лише ручкою вперед.

3.5. Не дозволяється різати стамесками, коли заготовка не закріплена у верстаку.

3.6. Довбання слід виконувати в напрямі від себе.

3.7. Не можна різати деревину стамескою в напрямі руки, яка підтримує деталь.

3.8. Не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших.

3.9. Утримуйте в чистоті робоче місце.

3.10. Дбайливо ставтесь до обладнання майстерні.

3.11. Інструменти загального користування брати з дозволу вчителя і водночас після користування повернути їх.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Приведіть у справний стан інструменти.

4.3. Старанно Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1 Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.4. Покладіть інструменти в порядок, встановлений вчителем.

4.5. Приведіть себе до порядку і залиште майстерню з дозволу вчителя.

4.6. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

У випадку отримання травми, при виявленні несправностей під час роботи припиніть роботу і повідомте про це вчителя.

Розроблено:

Учителем трудового виховання ________________

Погоджено:

Заступник директора з ВР ______________

Затверджую: Директор школи ___________(ПІБ) Наказ №____від ________

ІНСТРУКЦІЯ № 15

з охорони праці під час складання столярних виробів

1. Загальні положення.

1.1. До роботи в шкільній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці.

1.2. Небезпечність у роботі – пошкодження рук, тіла Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1 Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики під час роботи несправним інструментом.

1.3. Виконуйте тільки роботу, яку доручив учитель.


documentacurbkb.html
documentacuriuj.html
documentacurqer.html
documentacurxoz.html
documentacusezh.html
Документ Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1 Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики