1. Використанням інформації може бути:

Додаток А до білету № 9

1. Використанням інформації може бути:

a) крик про допомогу;

b) мова диктора;

c) навчання в школі;

d) світло далекої зірки;

e) дзвін дзвону.

2. Вкажіть найбільше число:

a) 15613;

b) 15610;

c) 1568;

d) 15616;

e) 15612.

3. Яке правило вибірки елементу із стека ?

a) перший елемент;

b) останній елемент;

c) будь-який елемент

d) вибірка неможлива.

4. У пам'яті ЕОМ бінарне дерево зручно представляти у вигляді:

a) зв'язаних лінійних списків;

b) масивів;

c) зв'язаних нелінійних списків

5. Масив сортується “бульбашковим” методом. За скільки проходів по масиву “найлегший” елемент в масиві виявиться вгорі ?

a) за 1 прохід

b) за n-1 проходів;

c) за n проходів, де n – число елементів 1. Використанням інформації може бути: масиву.

6. У чому сенс лінійного пошуку ?

a) виконується послідовний перегляд від початку до кінця і назад через 2 елементи;

b) виконується послідовний перегляд елементів від середини таблиці;

c) виконується послідовний перегляд кожного елементу

7. Яким чином здійснюється алгоритм знаходження найкоротшої дороги від вершини s до вершини t.

a) знаходження дороги від вершини s до всіх вершин графа;

b) знаходження дороги від вершини s до заданої вершини графа;

c) знаходження найкоротших доріг від вершини s до всіх вершин графа.

8. Граф, що містить лише дуги, називається

a) орієнтованим;

b) неорієнтованим;

c) простим;

d) зв'язковим.

9. Стандартним способом усунення рекурсії при пошуку в 1. Використанням інформації може бути: глибину є використання:

a) масиву;

b) черги;

c) стека;

d) циклічного списку.

Додаток Б до білету №9

Побудувати блок-схему до наступних завдань:

1) У масиві с1, с2 ..., с37 знайти добуток чисел быльших за 2.

2) Знайти номер першого позитивного елементу масиву b1, b2 ..., b15 і суму елементів, розташованих правіше за нього. .

Додаток В до білету № 9

Дано масив 8 23 0 65 44 33 17 27 53

1) Записати результат другого кроку сортування за алгоритмом Шелла:

Додаток Г до білету № 9

1) Дати визначення графу та побудувати відповідну матрицю суміжності.

2) Виконати пошук на базі черги та стека з вершини А вершину J. (Записати у вигляді дерева та одновимірного масива.).

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentacvgsez.html
documentacvgzph.html
documentacvhgzp.html
documentacvhojx.html
documentacvhvuf.html
Документ 1. Використанням інформації може бути: