Участь громадськості в здійсненні правосуддя

З давніх часів участь суспільства в здійсненні правосуддя забезпечувалася завдяки суду присяжних - суду, до складу якого, окрім професійних суддів, входили засідателі, присяг. Судді вирішують питання права (кваліфікація злочину, міра покарання), присяжні - факту (чи винен підсудний, чи обґрунтований позов). На підставі вердикту присяжних судді ухвалюють вирок, визначають міру покарання або розмір майнової відповідальності.

За українським законодавством разом з професійними суддями певні категорії справ в місцевих суднах розглядають народні засідателі, а в апеляційних суднах - присяжні.

Список народних засідателів затверджується відповідною місцевою радою з представлення голови місцевого суду. У список включаються громадяни, які досягли 25-річного віку, постійно проживають на території, на яку розповсюджується Участь громадськості в здійсненні правосуддя юрисдикція даного суду, і дали згоду бути народними засідателями.

Список присяжних за уявленням голови апеляційного суду формується на підставі списків виборців комісією, склад якої затверджується відповідно Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою обласної ради, Київським і Севастопольським міськими головами. До складу комісії повинні входити уповноважені представники суду, органів юстиції і відповідної ради. У список включаються громадяни, які досягли 30-річного віку, постійно проживають на території, на яку розповсюджується юрисдикція даного суду.

Списки народних засідателів і присяжних затверджуються строком на 4 роки і переглядаються кожні 2 роки.


documentacuofkz.html
documentacuomvh.html
documentacuoufp.html
documentacupbpx.html
documentacupjaf.html
Документ Участь громадськості в здійсненні правосуддя